Statybos taisyklės


Be Lietuvos santechnikų asociacijos sutikimo taisykles draudžiama atgaminti bet kokia forma ar būdu, viešai skelbti, įskaitant padarymą viešai prieinamą internete, išleisti ir versti, platinti parduodant ar kitaip perduodant nuosavybei. Visos teisės saugomos. Dėl visos apimties taisyklių įsigimo kreiptis į Lietuvos santechnikų asociaciją tel. 869821465 arba info@santechnikams.lt