Teisinė informacija

Dėl prastos darbo saugos įmonėms gali didėti Sodros įmokų tarifai

Valstybinė darbo inspekcija Sodrai pateikė informaciją apie daugiau nei 60 įmonių, kurioms dėl įvairių darbo saugos pažeidimų kitais metais gali didėti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifai. Devyniose iš šių įmonių dėl realios grėsmės darbuotojų saugai ir sveikatai buvo sustabdyti darbai, dar 55 įmonėse dirbant pavojingus darbus įvyko sunkūs ar mirtini nelaimingi atsitikimai.

Sodros tarifams diferencijuoti, be kitų rodiklių, nuo 2013 m. sausio 1 d. turi būti taikomi Darbo kodekse nurodyti darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų pažeidimai, kai teisės aktų nustatyta tvarka stabdomi darbai (kai darbuotojas neapmokytas saugiai dirbti; sugedus darbo priemonei ar susidarius avarinei situacijai; kai dirbama pažeidžiant nustatytus technologinius reglamentus ar neįrengus reikiamų kolektyvinės apsaugos priemonių arba kai darbuotojai neaprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis bei kitais atvejais, kai darbo aplinka kenksminga ar pavojinga sveikatai, gyvybei).
„Pagal Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą, nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokos tarifų dydis priklauso nuo draudėjo darbuotojų saugos ir sveikatos būklės. Todėl yra tikimybė, jog šioms įmonėms bus taikomi aukštesni nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokos tarifai ir jie įsigaliotų nuo kitų metų", - teigia Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Vilius Mačiulaitis. Tokie duomenys, vadovaujantis papildytu Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymu, Sodrai teikiami pirmą kartą. Pasak V. Mačiulaičio, tikėtina, jog ši priemonė pasiteisins siekiant užtikrinti saugesnes darbo sąlygas bei skatins vadovus geriau kontroliuoti situaciją įmonėje

 


Lietuvos Aukčiausiojo Teismo apžvalga dėl viešųjų pirkimų reglamentavimo ir bylų praktikos

Lietuvos Aukčiausiojo Teismo apžvalga dėl viešųjų pirkimų reglamentavimo ir bylų praktikos


STR 1.02.06:2012

Statybos techninis reglamentas STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas"