Naujiena

Padėka rėmejams

2019 10 21

Nuoširdžiai dėkojame  p. Jonui Staniui, UAB ,,Mavista" direktoriui, p. Dainiui Ragalskui, UAB ,,Urdora" direktoriui, p. Juozui Marčiulaičiui, UAB ,,Vėsa ir partneriai"  gamybos direktoriui už suteiktą paramą Lietuvos santechnikų asociacijos tinklalapio rengimui. 
Sieksime to, kas dar ateityje, ką dar galima sukurti, tobulinti ar keisti, kartu mes galime daugiau. Ačiū!

statreg