Apie mus

Lietuvos santechnikų asociacija įkurta 2004 m. gegužės mėn. 17 d. Panašių tikslų siekiančių bendrovių susivienijimo idėjos generatoriai bei įgyvendintojai - UAB „Vėsa ir partneriai" direktorius Juozas Marčiulaitis, UAB „Dusmenėliai" direktorius Edvardas Petkevičius bei AB „Šilduva" direktorius Gediminas Paplauskas. Burtis įmones į asociacijos gretas pastūmėjo į Lietuvos rinką besiskverbiančios užsienio kapitalo įmonės, stumiančios mūsų šalies specialistus į subrangovų pozicijas, taip pat nepatenkinama pastatų inžinerinių sistemų montavimo padėtis, prasta vamzdynų montavimo darbų kokybė, neracionaliai panaudojami energetiniai ištekliai, Dar viena priežastis paskatinusi asociacijos steigimąsi -  didelis santechnikos srities žemutinės grandies darbuotojų trūkumas, gana žemas jų ruošimo lygis ir poreikis tai keisti.

Veikla

  • Narių atstovavimas  valstybinėse ir kt. institucijose;
  • Palankių sąlygų verslui kūrimas;
  • Konsultavimas ir statybinės dokumentacijos rengimas;
  • Leidyba;
  • Mokymai ir kvalifikacijos kėlimas;
  • Profesinių žinių vertinimas.

Ateities vizija

  • Sustiprinti pozicijas mokymų ir kvalifikacijos kėlimo srityse;
  • Parengti papildomas akredituotas mokomąsias programas;
  • Siekti, kad asociacijos paslaugomis naudotųsi daugiau JA ir FA.
pexels-monstera-7794404-4929deba8a8434a62604853b881168d2.jpg
statreg