Mokymai

Lietuvos santechnikų asociacija vykdo mokymus skirtus Kvalifikacijos tobulinimo įvertinimui.

Vadovas, gavęs kvalifikacijos atestatą, ne rečiau kaip kas 5 metus privalo tobulinti savo profesinę kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo kursuose išklausydamas ne mažiau kaip 20 valandų paskaitų pagal patvirtintas mokymo programas, suderintas su Aplinkos ministerija.

Šiuo atveju Vadovas turi:

  1. Kreiptis į Lietuvos santechnikų asociaciją dėl kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimo;
  2. pateikti SSVA prašymą įvertinti kvalifikacijos tobulinimą;
  3. pateikti SSVA kvalifikacijos tobulinimo kursų baigimo dokumentą (-us), kuris (-ie) patvirtina, kad Vadovas išklausė ne mažiau kaip 20 valandų paskaitų pagal suderintas su Aplinkos ministerija  mokymo programas susijusias su kvalifikacijos atestate nurodyta veikla;
  4. pateikti per pastaruosius 5 metus atliktų darbų, kuriuos atlikti suteikia teisę kvalifikacijos atestatas,  sąrašą ;
  5. sulaukti SPSC informacijos dėl kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo;

SVARBU! Jei Vadovas nepateikia reikiamų kvalifikacijos tobulinimo dokumentų arba Atestavimo ekspertai priėmė sprendimą Vadovo kvalifikacijos tobulinimą pripažinti netinkamu, SSVA taiko nustatytas nuobaudas. 

Atkreipiame dėmesį, kad vertinant kvalifikacijos tobulinimą teisinių žinių egzaminas nereikalingas.

Lietuvos santechnikų asociacija vykdo ir neformalaus švietimo kvalifikacijos kėlimo kursus įmonėms, individualiai surinktoms besikreipiančiųjų grupėms.

statreg