DUK

Kas vykdo arba kaip papildyti kvalifikacijos atestatą branduolinės energetikos objektų statiniais?
Jeigu nėra Organizacijos, kuriai suteikta teisė vertinti profesines žinias pagal Pareiškėjo prašyme nurodytą veiklos sritį, profesines žinias vertina SPSC paskirti Atestavimo ekspertai posėdyje dalyvaujant Pareiškėjui. Taigi, kvalifikacijos atestatą branduolinės energetikos objektų statiniais papildo SPSC .
Kas vykdo arba kaip papildyti kvalifikacijos atestatą statiniais, esančiais kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje?
Jeigu nėra Organizacijos, kuriai suteikta teisė vertinti profesines žinias pagal Pareiškėjo prašyme nurodytą veiklos sritį, profesines žinias vertina SPSC paskirti Atestavimo ekspertai posėdyje dalyvaujant Pareiškėjui. Taigi, kvalifikacijos atestatą statiniais, esančiais kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje papildo SPSC .
statreg