Naujienos

Įmonėms panaikinti kvalifikacijos atestatai

2023 12 19

Statybos sektoriaus vystymo agentūra (SSVA) panaikino UAB „Eisa“ kvalifikacijos atestatą, suteikusį teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu.

Dar 2022 m. rugsėjo 27 d. nustatyta, kad rangovas netenkino Statybos įstatyme numatytų kvalifikacinių reikalavimų: neturėjo ypatingojo statinio statybos vadovo, taip pat ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo inžineriniams tinklams, minėtiems statiniams, esantiems kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Rangovas tuomet buvo įpareigotas pašalinti šiuos trūkumus ir įspėtas, kad to nepadarius, kvalifikacijos atestato galiojimas bus sustabdytas 6 mėnesiams.

To neatlikus, 2023 m. gegužės 23 d. buvo priimtas sprendimas UAB „Eisa“ kvalifikacijos atestato galiojimą sustabdyti minėtam laikotarpiui, per kurį bendrovė buvo dar kartą įpareigota pašalinti trūkumus.

SSVA šių metų spalio 24 d. kreipėsi į bendrovę su prašymu iki 2023 m. lapkričio 13 d. pateikti užpildytą peržiūros duomenų kortelę, tačiau įmonė jos nepateikė, todėl, vadovaujantis Statybos įstatymo 22 straipsnio 7 dalies 10 punktu, kvalifikacijos atestatas jai buvo panaikintas.

Po gruodžio 4 d. vykusio Atestavimo ekspertų posėdžio SSVA kvalifikacijos atestatus taip pat panaikino UAB „Pramoninė statyba“, UAB „Davijura“, UAB „Euromontažas“, UAB „Buslita“, UAB „Stodesta“, UAB „Baltijos statybų vystymas“, UAB „I-SERVICE“ ir V. Abromavičiaus įmonei „Rinkantas“.


statreg