Naujienos

Keičiamas Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašas

2023 03 07

Aplinkos ministerija parengė Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo pakeitimus, kuriais tikslinami ūkio subjektams skirti vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos reikalavimai ir šios apskaitos metinių ataskaitų teikimo tvarka.

Tvarkos apraše numatyta naujovė – Aplinkos apsaugos agentūra privalės Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai teikti informaciją apie geriamojo vandens tiekėjus, kurie neatitinka nuotekų taršos leidimo ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo sąlygų.

Siūloma, kad Aplinkos apsaugos agentūra turėtų pateikti nuotekų tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų duomenis apie taršos leidimo ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo sąlygų neatitinkančius geriamojo vandens tiekėjus iki einamųjų metų birželio 30 d.

Taisyklių pakeitimais siekiama įgyvendinti 2022 m. lapkričio 16 d. įsigaliojusį naujos redakcijos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą,  užtikrinti nuoseklų teisinį reglamentavimą.

Su Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašu galite susipažinti čia, pastabas kviečiame teikti Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) iki kovo 21 d.  

Šaltinis: https://am.lrv.lt/lt/naujienos/keiciamas-vandens-naudojimo-ir-nuoteku-tvarkymo-apskaitos-tvarkos-aprasas


statreg