Naujienos

Keičiasi reikalavimai statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams

2023 04 07

Aplinkos ministras patvirtino statybos techninio reglamento „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ pakeitimus (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/864a5b10c05211e6a3e9de0fc8d85cd8/asr), kuriais keičiami reikalavimai ypatingojo ir neypatingojo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams.

Pageidaujantiems eiti ypatingojo ir neypatingojo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, į reikalingą profesinę patirtį bus įskaičiuojama darbo patirtis valstybės ir savivaldybių institucijose vykdant veiklą statybos ar statybos valstybinės priežiūros srityse.


statreg