Naujienos

Lietuvos santechnikų asociacijos atstovai dalyvauja Lietuvos statybininkų asociacijos su partneriais įgyvendinamame projekte BuildUpSkillsLT2030

2023 09 01

Build Up Skills iniciatyva buvo pradėta nuo 2011 m. ir jos tikslas yra remti statybos sektoriaus specialistų kvalifikacijos kėlimą visoje Europoje, gerinti bendradarbiavimą ir supratimą tarp skirtingų profesinių grupių, kurti kvalifikacijos kėlimo platformas. Ši iniciatyva siekia skatinti tvarią pastatų renovaciją, efektyvų energijos vartojimą bei statyti energijos beveik nenaudojančius pastatus, žinomus kaip "nearly zero-energy buildings" (NZEB). 

Šio projekto esmė, kad Lietuva turi pasirengti kelrodį dėl ateities specialistų naujų kompetencijų poreikio statybų sektoriuje.

Lietuvos santechnikų asociacija yra viena iš BuildUpSkillsLT2030 Kelrodžio rengimo darbo grupės ir įžvalgų, kokių kompetencijų Lietuvos statybų sektoriui reikės ateityje kūrimo, atstovių.

2023-09-13 d. organizuojama 2-oji sesija.

Daugiau info:

https://www.statybininkai.lt/lt/projektai/buildupskillslt2030/101-uncategorised/index.php?option=com_content&view=article&id=1216&catid=101


statreg