Naujienos

Lietuvos santechnikų asociacijos nariai dalyvavo elektroninio statybos darbų žurnalo mokymuose

2023 10 10

Statybos darbų žurnalas (toliau – Žurnalas) yra privalomasis statybos darbų vykdymo dokumentas, kuriame aprašoma statinio statybos darbų eiga, atliktų statybos darbų kokybė, atskirų darbų perdavimas statytojui (užsakovui). Žurnalą privaloma pildyti, kai statyba finansuojama valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) lėšomis, valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės garantuotų paskolų lėšomis, valstybės pinigų fondų lėšomis, savivaldybių biudžetų lėšomis, kai pagal Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalį privalomas statybą leidžiantis dokumentas ir kai pagal Statybos įstatymo 35 straipsnio 1 dalį privaloma statinio statybos techninė priežiūra.

Visi statytojai (užsakovai) privalo naudoti elektroninį Žurnalą statant naujus ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, rekonstruojant ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, griaunant ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, atliekant ypatingųjų ir neypatingųjų statinių kapitalinį remontą, atnaujinant (modernizuojant) pastatus.

Numatyta išimtis – elektroninį Žurnalą naudoti neprivaloma krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento patikėjimo teise valdomose teritorijose ir valstybės sienos apsaugos objektuose statant naujus ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, rekonstruojant ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, griaunant ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, atliekant ypatingųjų ir neypatingųjų statinių kapitalinį remontą, atnaujinant (modernizuojant) pastatus.

Kitais atvejais statytojo (užsakovo) pasirinkimu pildomas popierinis arba elektroninis Žurnalas.

Susipažinti su Statybos techniniu reglamentu „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ galima čia.


statreg