Naujienos

Siūloma keisti reikalavimus statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams

2023 03 08

Aplinkos ministerija parengė statybos techninio reglamento „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ pakeitimo projektą, kuriuo siūloma keisti reikalavimus ypatingojo ir neypatingojo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams.

Planuojama nustatyti, kad fiziniams asmenims, pageidaujantiems eiti ypatingojo ir neypatingojo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, į reikalingą profesinę patirtį būtų įskaičiuojama darbo patirtis valstybės ir savivaldybių institucijose vykdant veiklą statybos ar statybos valstybinės priežiūros srityse.

Tačiau tik su sąlyga, kad pagal užimamas pareigas buvo tiesiogiai dalyvauta išduodant, rengiant, derinant ar tvirtinant tam tikrus statinio projektavimo, statybos sričių dokumentus – projektinius pasiūlymus, specialiuosius reikalavimus, statybą leidžiančius dokumentus, statybos užbaigimo aktus, deklaracijas apie statybos užbaigimą. Arba buvo dalyvauta rengiant normatyvinius statybos techninius, statinio saugos ir paskirties dokumentus. Taip pat, jei asmuo dalyvavo rengiant statybos inžinierius studijų ir mokslo įstaigoje, turi mokslo laipsnį ar pedagoginį vardą.

Kitas svarbus pakeitimas – siūloma išduotus kvalifikacijos atestatus ir teisės pripažinimo dokumentus peržiūrėti ne kasmet, o kas penkerius metus, taip siekiant sumažinti administracinę naštą statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams.

Šie pokyčiai numatyti 2022 m. gruodžio 9 d. patvirtintame naujos redakcijos Statybos įstatyme.

Pastabų ir pasiūlymų statybos techninio reglamento „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ pakeitimo projektui laukiame iki kovo 14 d., Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

Šaltinis:https://am.lrv.lt/lt/naujienos/siuloma-keisti-reikalavimus-statinio-statybos-technines-veiklos-pagrindiniu-sriciu-vadovams


statreg