Naujienos

Šiurkštūs statybos darbų vykdymo pažeidimai statinio statybos vadovą paliko be atestato

2023 03 16

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) atlikusi mokslo paskirties pastato Mokslininkų g., Vilniuje avarijos tyrimą ir nustačiusi, kad statinio griūtis įvyko dėl statybos dalyvių kaltės, kreipėsi į viešąją įstaigą Statybos sektoriaus vystymo agentūrą (SSVA) dėl dalyvių įvertinimo. Statybos inspekcijos pasikreipimo pagrindu, SSVA dėl grubių pažeidimų panaikino ypatingojo statinio statybos vadovo kvalifikacijos atestatą, taip pat 6 mėnesiams sustabdė ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo kvalifikacijos atestato galiojimą.

Primename, kad 2022-01-14 Vilniuje, adresu Mokslininkų g. 6, įvyko statomo mokslo paskirties pastato avarija. Statybos inspekcijos viršininko įsakymu buvo sudaryta statomo statinio avarijos tyrimo komisija, kuri atlikusi tyrimą nustatė, kad statinio Mokslininkų g. 6, Vilniuje dalinė griūtis įvyko dėl statybos dalyvių (rangovo, statybos darbų vadovo, statinio techninio prižiūrėtojo) kaltės, kai esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms buvo išjudinta kolona ir įvyko dalinė konstrukcijų griūtis.

Nustatyta, kad statybos darbų vadovas faktiškai nedalyvavo statybos procese, nevykdė techninės priežiūros vadovo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo nurodymų. Tuo tarpu statinio statybos techninės priežiūros vadovas nesustabdė statybos dėl daugybinių rangovo pažeidimų. Statybos dalyviai nesilaikė statybos technologinio projekto ir techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimų.

Avarijos tyrimui pasibaigus Statybos inspekcija kreipėsi į SSVA dėl statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų veiklos įvertinimo. SSVA nustatė, kad statybos darbai objekte vyko su grubiais pažeidimais, nebuvo laikomasi statybos darbų technologijos projekto, tik laimingo atsitiktinumo dėka nenukentėjo žmonės. Už nustatytus grubius pažeidimus 2023-02-24 SSVA panaikino ypatingojo statinio statybos vadovo kvalifikacijos atestatą, ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo kvalifikacijos atestato galiojimą sustabdė 6 mėnesiams.

Statybos įstatymo 22 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, kad atestavimą atliekanti organizacija panaikina kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento galiojimą už šiurkščius Lietuvos Respublikos įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų pažeidimus. Šiurkščiais pažeidimais laikomi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų pažeidimai, susiję su esminių statinio projekto sprendinių reikalavimais arba esminiais statinių reikalavimais, dėl kurių įvyko nelaimingas atsitikimas, atsirado ar galėjo atsirasti žala.

Šaltinis:https://vtpsi.lrv.lt/lt/naujienos/uz-siurkscius-pazeidimus-kurie-sukele-pastato-avarija-mokslininku-g-6-vilniuje-panaikintas-ypatingojo-statinio-statybos-vadovo-kvalifikacijos-atestatas?fbclid=IwAR2JRjQ2s8o4fVPdKLbz3hPFt6EKVmvBXp5Dfdn7qK25q7wGkUKsGdRrn-w


statreg